ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY a REKLAMACE

Reklamace a odstoupení od smlouvy     :

Případné reklamace a odstoupení od smlouvy   budou vyřízeny v souladu

s Obchodními podmínkami obchodu, kde jsou uvedeny i podmínky a postupy.

Na těchto stránkách máte potřebné formuláře pro uplatnění reklamace a odstoupení od smlouvy(nezaměňujte je, propsím) :

---------------------------------------------

Protokol odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od

 Od nákupu tohoto   zboží 
 zadejte číslo faktury
   zadejte název zboží
Datum převzetí zboží 
 DD.MM.YYYY
Jméno a příjmení 
Ulice 
Město 
PSČ 
Telefon 
Email 
Částku za zboží požaduji:    :                                                                                                      
Číslo bankovního účtu

 

 

Protokol reklamační ( nesoulad,  nekompletnost, záruční servis)

 : 

Zákazník:

Jméno a příjmení:

adresa:

telefon:

datum   reklamace:                                                            podpis zákazníka:

poř.

čís.

Název výrobku výrobní číslo číslo dokladu popis závady(pouze u reklamace)  
1          
           
2          
           
3          
           

Poznámky :

datum příjmu

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz”